Zakładanie spółek

Dlaczego warto z nami współpracować

Skomplikowany proces zakładania spółki i brak czasu potrzebnego na jego właściwe przeprowadzenie to Państwa problemy, na które my mamy rozwiązanie.

Posiadamy zespół doświadczonych ekspertów – analityków, menadżerów, trenerów i doradców.

Specjalizujemy się także w:

• pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy europejskich dla przedsiębiorstw,
• analizie finansowej podmiotów gospodarczych,
• zarządzaniu projektami,
• opracowywaniu biznesplanów i analiz ekonomicznych,
• weryfikacji i przygotowaniu wycen wartości przedsiębiorstw,
• opracowywaniu analiz rynku, memorandów inwestycyjnych i innych dokumentów ekonomiczno-finansowych,
• optymalizowaniu struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocenie projektów inwestycyjnych,
• budowaniu strategii marketingowych.

Nasz zespół pomógł pozyskać ponad 300 mln zł dofinansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Co proponujemy?

W skład doradztwa przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu portalu elektronicznego, wejdą:

• pomoc przy doborze odpowiedniego PKD;
• konsultacje doboru parametrów umowy – liczba udziałowców, rozkład udziałów, sposób reprezentacji spółki;
• weryfikacja dostępności proponowanej przez Zleceniodawcę nazwy tworzonej spółki (pod kątem figurowania w bazie KRS);
• przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby rejestracji elektronicznej spółki, w tym dokumentacji niezbędnej do wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego;
• przeprowadzenie procedury elektronicznego podpisywania dokumentów, przy czym dla jej przeprowadzenia konieczny będzie osobisty udział wszystkich wspólników spółki.

W ramach usługi opracujemy podstawowe wzorce standardowych uchwał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne dokumenty, w tym korporacyjne, wykorzystywane w spółce:

wzorzec uchwały o powołaniu zarządu spółki, wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z o.o., wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z o.o., wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o., wzorzec uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wzorzec Protokołu Zgromadzenia Wspólników Spółki, wzorzec Pełnomocnictwa, wzorzec wezwania do zapłaty.

Pakiet obejmuje także wsparcie językowe (język ukraiński), niezbędne dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.

W przypadku udzielenia nam pełnomocnictwa, wykonamy w imieniu
zakładających spółkę, działania związane z jej rejestracją.

Dla skutecznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej niezbędnym jest posiadanie rachunku bankowego oraz siedziby spółki, a także prowadzenie księgowości. Dlatego proponujemy wsparcie w wyborze oferty prowadzenia rachunku bankowego dla Spółki, przy czym umowa rachunku bankowego zawarta zostanie bezpośrednio z bankiem, a także wsparcie w nawiązaniu współpracy w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej.

PNTE ma w swojej ofercie wynajem powierzchni biurowej, na zasadzie współdzielenia z innymi podmiotami, z prawem do wskazania adresu wynajmowanego lokalu biurowego jako adresu siedziby spółki z opcją obsługi korespondencji.

Ile to kosztuje?

Wartość pakietu koordynacji zakładania spółki:
3350 zł netto, w tym opłaty urzędowe związana z rejestracją spółki w KRS oraz
opłata od pełnomocnictwa.

Wartość usługi najmu powierzchni biurowej:
149 zł netto miesięcznie.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujmy, że na Państwa odpowiedź w tym zakresie oczekujemy do 30 dni, natomiast umowy dotyczące wykonania usługi gotowi jesteśmy zawrzeć do 21 dni przed planowanym upływem terminu złożenia wniosku (ewentualne przyjęcie zlecenia w terminie późniejszym wymagało będzie indywidualnego uzgodnienia).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać