Program inkubacji

Program podzielony jest na etapy:

1. Idealist Academy

Idealist Academy to pierwszy etap inkubacji, polegający na przekazaniu wiedzy z zakresu budowania i wdrażania projektów biznesowych, który potrwa od 1 do 2 miesięcy.

2. Development

startupy wdrażają indywidualny program inkubacji i wypracowują zweryfikowany rynkowo, rentowny model biznesowy. Etap trwa od 2 do 6 miesięcy i zależy od złożoności i zaawansowania technologicznego rozwiązania.

3. Wsparcie

Przez cały okres inkubacji startup współpracuje z managerem inkubacji, który będzie weryfikować postępy oraz kamienie milowe, a także koordynować dostarczanie usług dla startupu.

Po zakończonym  programie, Manager Inkubacji przygotowuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

W ramach niezbędnej do realizacji programu infrastruktury laboratoryjno-biurowej, oferujemy:

  • powierzchnię dla rozwoju wartościowych pomysłów, w tym 2377 metrów we własnym obiekcie i ponad 1500 metrów wynajętej powierzchni laboratoryjno-biurowej,
  • laboratoria 4 uczelni wyższych, należących do Ekosystemu Idealist
idealist-infrastruktura-2

Dla przekazania potrzebnej wiedzy zapewniamy:

  • Assessment Center – 300 000 godzin pracy ekspertów nad projektami, w formie warsztatów, usług mentoringu, obsługi prawnej i księgowej, doradztwa podatkowego oraz marketingowego
  • zespoły eksperckie z wieloletnim doświadczeniem
  • specjaliści od prawa patentowego, procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej

Udział w programie inkubacji Platformy startowej Idealist to:

  • dopracowany model biznesowy i MVP gotowe do finansowania;
  • wsparcie w budowaniu zainteresowania pomysłem nie tylko entuzjastów, ale i szerszego grona odbiorców (warsztaty z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe);
  • wsparcie w zakresie marketingu;
  • dostęp do infrastruktury laboratoryjnej partnerów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
  • powierzchnia biurowa odpowiednia do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany start-up w ramach prac nad rozwojem pomysłu.
idealist-ekosystem-2

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać