dymek-partner

Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku, pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. Od 2004 r. na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie koncesji: PEE/268/4399/W/2/2004/MS, OEE/365/4399/W/2/2004/MS., Spółka prowadzi działalność zakresie dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną. Zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza Spółki to fachowcy z

dużym doświadczeniem zawodowym w branży elektroenergetycznej, co uczyniło TIEW S.A. solidnym partnerem dbającym zarówno o jakość wykonywanych usług jak również o dobro naszego klienta.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać