dymek-partner

RVI jest funduszem zarządzanym przez Rubicon Partners. Realizuje średnio i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (Start-up), przede wszystkim w branżach:

  • Przemysł i Produkcja
  • IT: ICT (E-Zdrowie i E-Weterynaria), Big Data, IoT, Fin-Tech i Insure-Tech
  • LifeScience

Celem funduszu jest trwały i stały wzrost wartości portfela przy akceptowalnym podwyższonym poziomie ryzyka oraz możliwie najwyższej ochronie wartości kapitału.

RVI zawsze łączy inwestycje ze wsparciem menedżerskim dla spółki. Zespół RVI oferuje spółce aktywne zaangażowanie w proces budowy wartości (tzw. „hands-on approach”/inwestuj i buduj), czyli oprócz środków finansowych, również zaangażowanie operacyjne na różnych poziomach m.in.: wsparcie działań sprzedażowych, organizacyjnych, uzyskanie większej efektywności. Zespół RVI na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju spółki, stając się partnerem przedsiębiorcy.

Podstawową formą inwestycji Funduszu jest inwestycja kapitałowa. W celu jak największego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, elastycznego realizowania projektów i dopasowania form finansowania do ich potrzeb Fundusz dopuszcza również inwestycje quasi-kapitałowe (np. mezzanine) oraz finansowanie dłużne

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać