dymek-partner

Fundacja Neo Media promuje współpracę biznesu ze środowiskiem nauki, samorządów lokalnych i działania biznesu na rzecz społeczności lokalnych. Celami FNM jest m.in.: wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Wspomaganie rozwoju gospodarczego odbywa się m.in.: poprzez prowadzenie działalności wspierającej rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, dostępności zewnętrznych, w tym kapitałowych źródeł finansowania, wspierania rozwoju edukacji. Przez 15 ostatnich lat działalności, FNM wypracowała pozycję regionalnego lidera w zakresie wspierania współpracy różnych środowisk (akademickich, przedsiębiorców, administracji lokalnej) na rzecz rozwoju gospodarki regionu i kraju. Zespół fundacji dysponuje doświadczeniem i kwalifikacjami w zakresie dokonywania analiz i komercjalizacji projektów innowacyjnych, inwestowania i wychodzenia z inwestycji w spółkach MSP.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać