FAQ

Zgodnie z regulaminem Platformy minimalny okres inkubacji to 3 miesiące, więc teoretycznie startupy z I rundy najwcześniej mogłyby kończyć cały proces do końca lipca. Jednak biorąc po uwagę, że jednocześnie do zakończenia inkubacji konieczna jest realizacja IPI to w praktyce może to zająć nieco dłużej. Po ostatnich uzgodnieniach w zespole projektowym uznajemy, że możliwa jest wcześniejsza organizacja demo-day np. we wrześniu ale po pierwsze powinno to wynikać z harmonogramu IPI, po drugie musimy zebrać minimalną liczbę chętnych do wcześniejszych prezentacji (na ten moment ustalamy min. 10 startupów). Podsumowując – jest to możliwe, szczegóły ustalimy po zapoznaniu się z IPI i „zebraniu” chętnych na zastosowanie „szybkiej ścieżki”, zaproponujemy odrębny harmonogram dla takiej grupy spółek.

Potwierdzamy taka możliwość, przy czym najbliższe warsztaty 24-26 czerwca  – biorąc pod uwagę zastosowane kryteria podziału na grupy – muszą się odbyć w Lublinie, jutro wyślemy Wam informację o miejscu i podziale startupów na grupy w jednym z ww. 3 dni

  • Czy spółka może otrzymać jakąś zaliczkę na te materiały i potem się rozliczyć? Oczywiście pod warunkiem, że koszt tych materiałów nie przekracza 20 tys. zł (według zasad udzielania zamówień nie trzeba wtedy publikować w bazie konkurencyjności i robić zapytań ofertowych).

Nie ma takiej możliwości. Jedynym świadczeniem platformy na rzecz startupów są usługi – w tym przypadku usługą byłby zakup materiałów.

  • Jaka kwota jest przeznaczona na zakup materiałów?

Nie ma oddzielnego limitu na zakup materiałów – najważniejszym limitem jest kwota 50 tys. wynikająca z podpisanej umowy (wzór umowy pod adresem: http://pnte.pl/images/2019-02/Platforma%20IDEALIST%20Umowa%20inkubacji%20zal.1.pdf). Trzeba pamiętać, że w tej kwocie są usługi podstawowe – w tym część wynagrodzenia MI przypisana do danego startupu na podstawie rozpisanego pomiędzy wszystkie startupy danego MI czasu pracy (częścią ww. 50 tys. będzie więc część wynagrodzenia MI w całym okresie inkubacji). W najbliższym tygodniu dostarczymy Wam dane i ew. „formatkę” do kalkulacji budżetu

  • Czy ma znaczenie pochodzenie zamawianych materiałów? Jeden z wykorzystywanych przez spółkę Exal Bone materiałów jest niedostępny w Polsce, czy zatem można będzie księgować wydatki z poza UE?

Zasadniczo nie powinno to mieć znaczenia chociaż w praktyce – dla sprawności zakupu za pośrednictwem platformy (patrz wyżej) byłoby dobrze gdyby to był podmiot z Polski

  • Od jakiej daty wydatki na materiały będą mogły być rozliczane z środków platformy?

Zgodnie z umową ze startupem wszelkie wydatki (poza pracą MI) powinny być ponoszone na podstawie zatwierdzonego IPI

50 tys. to kwota łącznych kosztów usług podstawowych i specjalistycznych. Na ten moment możecie przyjąć, że wartość usług podstawowych (w tym księgowość, podatki, marketing, obsługa prawna) na startup na rundę wyniesie ok. 4000 zł. Do tego musicie dodać koszty waszych wynagrodzeń (oszacować rozdział na poszczególne startupy na rundę). Dla bezpieczeństwa przyjąłbym jakąś rezerwę (np. 5 % na nieprzewidziane wydatki). Reszta stanowi kwotę na usługi eksperckie – ekspertów dostępnych na platformie (w ciągu tygodnia podamy „cennik” godzinowy w zależności od branży) u partnerów i pozostałe usługi specjalistyczne zamawiane.

Nie widzę tutaj zagrożenia. Obowiązkowym elementem modelu biznesowego jest MVP. Wprawdzie na naszej platformie nie jest to oddzielnie uwypuklone ale sama „natura” projektów jakimi się zajmujemy oraz stosowana metodologia – najczęściej Lena startup powoduje, że MVP w każdym przypadku musi powstać. Będzie to także miało odzwierciedlenie w raportach końcowych z inkubacji.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać