belka_logotypow_str-ue-1

Projekt „Platforma Startowa Idealist” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Głównym celem projektu jest inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, podczas której Platforma startowa musi dostarczać infrastrukturę laboratoryjno-biurową oraz wiedzę w formie usług podstawowych i specjalistycznych dobieranych do indywidualnych potrzeb inkubowanych podmiotów.

Projekt służy powstawaniu nowych biznesów i rozwojowi przedsiębiorczości.

Planowane efekty to 190 wyinkubowanych podmiotów, w tym 150 z pozytywnymi rekomendacjami.

Wartość projektu wynosi 15 724 141,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 14 208 026,63 zł

belka_logotypow_str-ue-2

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać