Box and Care

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła specjalny konkurs w akceleratorze Startup Spark, na stworzenie i rozwój innowacji niwelujących społeczne, gospodarcze i zdrowotne skutki COVID-19. Zgłosiło się do niego 140 firm, spośród których wybrano 10 startupów.

Wśród nich jest nasz Box and Care! Brawo

Box and Care to zestawy produktów dla seniorów dobieranych zgodnie z ich potrzebami i stanem zdrowia oraz dostarczanych pod drzwi. System opiera się na subskrypcji i personalizacji, tak, by paczka była jak najlepiej przygotowana dla konkretnej osoby.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać